Uchwała nr III/18/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 18 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz §44 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. z 2012 roku, poz. 2055) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/18/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz §44 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Braniewskiego (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. z 2012 roku, poz. 2055) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego w następującym składzie: 
  1. Kłębucki Leszek                        - Przewodniczący komisji 
  2. Gursztyn Kazimierz                   - Członek Komisji 
  3. Myszka Kamil                           - Członek Komisji 
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (14 stycznia 2015, 10:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 522