Uchwała nr III/16/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 18 grudnia 2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/16/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Braniewskiego: 
 
  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.500,00 zł, 
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.700,00 zł, 
  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.100,00 zł, 
  4. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w kwocie 2 880,00 zł. 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2014 roku.
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (14 stycznia 2015, 10:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574