Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 7/15
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 stycznia 2015


w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2015

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Postanawia się ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

§2. 

Przyjmuje się: 
  1. treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 
  2. wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały; 
  3. wzory oświadczeń kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach Komisji Konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały; 
 
§3. 
 
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 
 
§4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych (19kB) word
zał. 2 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej (16kB) word
zał. 3 - Wzór oświadczenia kandydata na członka Komisji Konkuroswej (15kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (21 stycznia 2015, 09:14:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij