Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 48/15
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 11 marca 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:

    1) turystyki i krajoznawstwa,
    2) promocji i ochrony zdrowia,
    3) kultury fizycznej. 

  2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
§2. 
 
Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały. 
 
§3. 
 
Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1, nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości podanej w ogłoszeniu o konkursie. 

§4. 
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 
 
§5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§6. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (31kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (12 marca 2015, 09:12:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij