Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 49/15
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 11 marca 2015


w sprawie powołania na 2015 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 15 ust. 1 - 2b, ust. 2d – 2g w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Powołuje się na 2015 rok Komisje Konkursowe w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
§2. 
 
Skład Komisji Konkursowych:
 
I.    Do opiniowania ofert w zakresie oświaty i wychowania:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Jolanta Skuratko - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Katarzyna Keller – Gierko - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Ewelina Ślepokura - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 
II.   Do opiniowania ofert w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Bogdan Kowalski - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Jerzy Rarok - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Magdalena Jędrzejewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
III.    Do opiniowania ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Jolanta Skuratko - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Ewelina Ślepokura - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
IV.  Do opiniowania ofert w zakresie kultury fizycznej:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Jolanta Skuratko - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Magdalena Jędrzejewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Ewelina Ślepokura - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
V.     Do opiniowania ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Jolanta Skuratko - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Magdalena Jędrzejewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Ewelina Ślepokura - przedstawiciel organizacji pozarządowych    
VI.   Do opiniowania ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Jolanta Skuratko - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Magdalena Jędrzejewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Ewelina Ślepokura - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
VII.  Do opiniowania ofert do zadań w zakresie pomocy społecznej: 
 1. Przewodniczący Komisji – Małgorzata Dunajska - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Jolanta Skuratko - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Katarzyna Keller – Gierko - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Jerzy Rarok - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
VIII. Do opiniowania ofert do zadań na rzecz organizacji pozarządowych:
 1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Brewczak - przedstawiciel samorządu 
 2. Członek Komisji – Helena Janczarek - przedstawiciel samorządu 
 3. Członek Komisji – Grażyna Michalec - przedstawiciel samorządu 
 4. Członek Komisji – Paweł Fedorczyk - przedstawiciel samorządu 
 5. Członek Komisji – Magdalena Jędrzejewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
 6. Członek Komisji – Ewelina Ślepokura - przedstawiciel organizacji pozarządowych 
§3. 
 
Przyjmuje się regulamin prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§4. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Regulamin prac komisji konkursowych (23kB) word
zał. 1 do Regulaminu - oświadczenie członka komisji (15kB) word
zał. 2 do Regulaminu - Karty oceny formalnej i merytorycznej (20kB) word
zał. 3 do Regulaminu - protokół komisji konkursowej (16kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (12 marca 2015, 09:28:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij