Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 60/15
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 31 marca 2015


w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” w okresie od 01.04.2015 roku do 31.12.2019 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego.

Na podstawie art. 32.ust.1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 135 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Zarząd Powiatu Braniewskiego, wykonując Uchwałę Nr 46/15 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2019 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty: 
 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego 
Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 
14-500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4 
 
§2. 
 
Zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2019 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego i udziela dotacji Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącemu Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, adres: 14 - 500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4 
 
§3. 
  1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej. 
  2. Kwota dotacji uzależniona będzie od ilości dzieci objętych opieką w danym miesiącu oraz liczby dni pobytu dziecka w placówce. 
§4. 
 
Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonania zadania w terminach ustalonych przez zleceniodawcę. 
 
§5. 
 
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu oferty zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej: www.powiat-braniewo.pl , www.pcprbraniewo.pl . 
 
§6. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§7. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (1 kwietnia 2015, 11:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij