Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 122/15
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 7 października 2015


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego. 
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. 
 3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii na temat projektu, o którym mowa w ust. 2, oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2016 rok. 
§2. 
 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 12 do 26 października 2015 r. 
 2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www. powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”. 
§3. 
 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 2. Konsultacje, o których mowa w §1 ust. 1, przeprowadzone będą w następujących formach: 
          1) badania ankietowe (ankiety drukowane - strona internetowa Powiatu Braniewskiego),
          2) sondaże internetowe (możliwość przekazania uwag i opinii indywidualną ścieżką
              elektroniczną, sporządzoną specjalnie na potrzeby konsultacji),
          3) spotkania robocze z reprezentacją sektora pozarządowego.
 
§4. 
 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2016, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
§5. 
 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział. 
 2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu. 
§6. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§7. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (15kB) word
zał. 2 - Formularz konsultacji projektu Programu (17kB) word
zał. 3 - Formularz konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych (16kB) word
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (12 października 2015, 08:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij