Uchwała nr IX/81/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 9 października 2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowyNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 25b i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/81/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 października 2015


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 25b i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 782 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku głównym szpitala o powierzchni użytkowej 738,00 m2, znajdujących się na IV piętrze budynku, położonego w Braniewie przy
ul. Moniuszki 13, na działce nr 225/14 obręb 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr EL1B/00005503/1, na czas oznaczony od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2025 r. 
 
§2. 
 
Wyraża się zgodę na zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w §1. 

§3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (13 października 2015, 10:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296