Uchwała nr XII/98/15Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 22 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2016 rokNa podstawie art. 12 pkt 11, art. 16 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz §37 ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 roku (t.j. z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/98/15
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 16 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz §37 ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 roku (t.j. z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Powiatu Braniewskiego na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Plan kontroli Komisji Rewizyjnej (17kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 grudnia 2015, 10:35:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344