Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr 168/16
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1445 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr X/86/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej. 

  2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 
§2. 
 
Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§3. 
 
Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§4. 
 
Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 
 
§5. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§6. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (35kB) word
zał. 2 - Karta oceny formalnej (20kB) word
zał. 3 - karta oceny merytorycznej (18kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (10 marca 2016, 09:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij