Uchwała nr XXI/168/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2016w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2017 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XXI/168/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1.  Poza godzinami pracy określonymi w §1 ustala się wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2.   Ustala się czas trwania dyżuru:
1.  od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego, w dniach od poniedziałku do piątku włącznie;
2.   od godz. 16:00 w sobotę do godz. 08:00 w niedzielę;
3. w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 08:00 do godz. 8:00 dnia następnego.
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.do pobrania:

załącznik nr 1.Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu braniewskiego na 2017 rok (50kB) word
załacznik nr 2.Wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Braniewa na 2017 rok (425kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.5289 z dnia 2016-12-21

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Kiełek
Opublikował: Agnieszka Kiełek (14 grudnia 2016, 09:00:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kiełek (27 grudnia 2016, 07:19:43)
Zmieniono: Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5289 z dnia 2016-12-21

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254