Uchwała nr XXII/175/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 16 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku. (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.814 z późn.zm) oraz §37 ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 roku (t.j. z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/175/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 16 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku. (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.814 z późn.zm) oraz §37 ust. 3 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015 roku (t.j. z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Powiatu Braniewskiego na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:


zał.1- Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017r. (17kB) word
 

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (30 grudnia 2016, 11:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220