Uchwała nr XXII/176/16Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2017 rokNa podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814 z późn.zm), w związku z §13 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015roku (tekst jednolity z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/176/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814 z późn.zm), w związku z §13 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015roku (tekst jednolity z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na rok 2017 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:


zał.1- Plan pracy Rady Powiatu na 2017r. (14kB) word

 


metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (30 grudnia 2016, 11:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212