Uchwała nr XXII/177/16Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016roku w sprawie określenia zadań w roku 2016, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/177/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016roku w sprawie określenia zadań w roku 2016, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/115/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań w roku 2016, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

                 §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do pobrania:

zał.1- ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ PODZIAŁ ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU (20kB) word

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (30 grudnia 2016, 12:01:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217