Uchwała nr 304/17Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 9 lutego 2017w sprawie przyjęcia podstawowej kwoty dotacji dla placówki niepublicznej na 2017 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 304/17
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 lutego 2017


w sprawie przyjęcia podstawowej kwoty dotacji dla placówki niepublicznej na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§ 1.

1.Podstawowa kwota dotacji na jedno miejsce noclegowe w Niepublicznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym od 1 stycznia 2017 r. wynosi miesięcznie 106, 18 zł.
 2. Statystyczna liczba miejsc noclegowych - 42
§ 2.

Informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (10 lutego 2017, 12:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317