Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Braniewskiego  >  2017
Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Rady Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Rady Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr XXX/231/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 11 września 2017


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.222, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/173/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29  grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017, poprzez:
1.zwiększenie  dochodów budżetu powiatu  o kwotę 87.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 50.260.361,26 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 47.110.622,26 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 3.149.739,00 zł.
2.zwiększenie  wydatków budżetu powiatu o kwotę 87.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
   Wydatki po zmianach wynoszą 52.486.030,26 zł, z tego: 
1)wydatki bieżące wynoszą  45.527.862,26 zł,  w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  26.905.535,00 zł,
b)realizację zadań statutowych –    11.849.527,26zł,
c)dotacje na zadania bieżące  - 2.182.125,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.194,00 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.749.481,00  zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą  6.958.168,00  zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2017 rok – 5.525.035,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  strukturalnych i Funduszy Spójności –  2.676.049,00 zł , 
c)wniesienie wkładów do  Spółki  prawa handlowego w wysokości 350.000 zł.


§2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 5 do niniejszej uchwały.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  4.425.530,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
                                                                  
§4.1.Dokonuje się rozdysponowania ogólnej  rezerwy budżetowej w wysokości 10.000 zł,  zgodnie z załącznikiem  do uchwały nr 2.
2. Wysokość rezerwy  po zmianach wynosi  250.000 zł, w tym:
a) rezerwa ogólna  - 149.000 zł,
b) rezerwa celowa  - 101.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych  z  zakresu zarządzania kryzysowego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Do pobrania:

zał.1- Plan Dochodów Powiatu na rok 2017 (37kB) plik
zał.2- Plan Wydatków Powiatu na rok 2017 (41kB) plik
zał.3- Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017r. (48kB) excel
zał.4- Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (62kB) excel
zał.5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. (53kB) excel
zał.6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. (36kB) excel
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.3649 z dnia 2017-09-14

Odpowiada za treść: Alicja Morawska
Opublikował: Alicja Morawska (11 września 2017, 14:25:55)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (14 września 2017, 10:40:15)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij