Uchwała nr XXXII/252/17Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 listopada 2017w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku zmieniony Uchwałą Nr XXIX/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2046) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 538) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/252/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 listopada 2017


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku zmieniony Uchwałą Nr XXIX/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2046) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 538) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku zmieniony Uchwałą Nr XXIX/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do Uchwały. (17kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 listopada 2017, 08:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145