Uchwała nr XXXIII/263/17Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 21 grudnia 2017w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2018 rokNa podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1868), w związku z §13 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015roku (tekst jednolity z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/263/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1868), w związku z §13 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Braniewskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII/80/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 września 2015roku (tekst jednolity z 2015 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3833) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na rok 2018 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Zał.- Plan Pracy Rady Powiatu Braniewskiego na rok 2018 (14kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (22 grudnia 2017, 11:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167