Uchwała nr XXXIII/266/17Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 21 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/266/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej     93,60 m2,  znajdującego się na parterze budynku,  położonego w Braniewie przy ul. Królewieckiej 26, działka nr 302/2 obręb 3, KW EL1B/00034796/3, na czas oznaczony od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2020r.,  z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.

§2. Wyraża się zgodę na zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia umowy,  o której mowa w § 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (22 grudnia 2017, 11:56:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178