Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2018
Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 448/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 lutego 2018


w sprawie zmiany Uchwały nr 389/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 października 2017 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Podziałanie 11.2.3. Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XXII/172/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2017 – 2025, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. §1 Uchwały Nr 389/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 października 2017 roku otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnia się Panią Małgorzatę Dunajską – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie do składania wszelkich oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. do:
- zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej,
- zawierania w imieniu Powiatu Braniewskiego umów partnerskich,
- przygotowania i przeprowadzania procedury zamówień publicznych, w tym także w charakterze przedstawiciela partnerów tj. wspólnego zamawiającego lub w imieniu i na rzecz partnerów.”.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 6 października 2017 roku.Opublikował: Alicja Morawska (28 lutego 2018, 10:52:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij