Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2018
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 466/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 kwietnia 2018


w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz.1868.), art. 89 ust. 1 pkt 3, art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz.2077.) oraz § 7 Uchwały Nr XXIV/188/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2018. Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 5.374.395 zł /słownie złotych: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć / przeznaczony na :
- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 1.987.500zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem  tysięcy pięćset ) , 
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.386.895 zł /słownie złotych: trzy miliony trzysta  
  osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć/ .

§2. Kredyt o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie spłacany w latach 2019-2026.

§3. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§4. Upoważnia się do dokonania czynności prawnych związanych z zawarciem umowy kredytu dwóch członków Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach:
1. Starosta Braniewski – Leszek Dziąg,
2. Wicestarosta Braniewski – Artur Mieczaniec.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Alicja Morawska (9 kwietnia 2018, 12:11:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij