Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2018
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 475/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 maja 2018


w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 450) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem: „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”, zleca się Lidze Obrony Kraju w Warszawie, ul. Chocimska nr 14, 00-791 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086818, realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie 6.500 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset).
3. Zakres i zasady realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, określa projekt umowy stanowiący załącznik do uchwały.


§2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (186kB) plik
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Alicja Morawska (9 maja 2018, 10:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij