Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2018
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 514/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 października 2018


w sprawie zmiany Uchwały Nr 460/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu oraz zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski, na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 70 a ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 460/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 
2018 r. w sprawie planu oraz zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski, na 2018 rok:
1. w załączniku nr 1, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W roku 2018 dofinansowaniem objęte są następujące formy doskonalenia zawodowego:
1) Dofinasowanie organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – kwota 34 919 zł;
2) Dofinasowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
– kwota 18 420 zł;
3) Dofinasowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki – kwota 17 000 zł;
4) Dofinasowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego,a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje 
– kwota 11 400 zł”;
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (17kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Alicja Morawska (3 października 2018, 08:30:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij