Uchwała nr II/15/18Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/15/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego w następującym składzie:
1) Bogdan Jarmoła - Przewodniczący
2) Waldemar Grzybowski - Członek Komisji
3) Krzysztof Kowalski                   - Członek Komisji

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (12 grudnia 2018, 10:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110