Uchwała nr II/18/18Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/18/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Braniewskiego w następującym składzie:
1) Waldemar Grzybowski - Przewodniczący komisji
2) Paweł Kozioł         - Członek Komisji
3) Mirosław Kudliński - Członek Komisji

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (12 grudnia 2018, 10:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118