Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu Braniewskiego  >  2019
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2002 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2001 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 2000 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1999 Zarządu Powiatu Braniewskiego  |  Uchwały z roku 1998 Zarządu Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 55/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 marca 2019


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.) oraz Uchwały nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”. 
2. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego. 
3. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat projektu uchwały, o której mowa w ust. 1. 

§2. W celu uzyskania opinii, przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje w formie sondażu internetowego. Komunikat (załącznik nr 1) o przeprowadzaniu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego zamieszcza się: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej www.powiat-braniewo.pl, w zakładce ,,aktualności” oraz przekazuje się oświatowym jednostkom organizacyjnym Powiatu Braniewskiego. 

§3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 1 do dnia 10 marca 2019 r. 
2. Opinie można zgłaszać pisemnie na formularzu (załącznik nr 2) w Starostwie Powiatowym w Braniewie. 

§4. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 
2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego. 
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu. 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Do pobrania:

Zał.1 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (14kB) word
Zał.2- Formularz do konsultacji (15kB) word
Projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego (212kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Alicja Morawska (1 marca 2019, 11:53:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij