Uchwała nr VII/74/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 17 maja 2019w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 16a ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/74/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 17 maja 2019


w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 16a ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dokonaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Rekomenduje się ocenę zasobów pomocy społecznej dokonaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego, która jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (941kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (20 maja 2019, 11:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142