Uchwała nr 85/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 5 czerwca 2019w sprawie wyboru ofert na: Cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” Na podstawie art. 39 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), u c h w a l a się , co następuje :

Uchwała nr 85/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 5 czerwca 2019


w sprawie wyboru ofert na: Cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Na podstawie art. 39 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), u c h w a l a się , co następuje :


§1. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego dot. zamówienia publicznego na cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,” wybiera się firmę :

W zadaniu 1 (Dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków EGiB) : PROGIS SP. Z o.o. ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko,
W zadaniu 2 (Utworzenie bazy BDOT500 oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT): Konsorcjum w składzie:  GCPS Sp. z o. o.- Lider Konsorcjum ,ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin, GGPS Sp. z o. o. – Członek Konsorcjum, ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin,
W zadaniu 3 (Przekształcenie do postaci cyfrowej) : Giżyckie Biuro Geodezyjne, Piotr Leśniewski, 11-500 Giżycko,  ul. Przemysłowa 1.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (6 czerwca 2019, 10:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88