Uchwała nr 86/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 5 czerwca 2019w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), § 8 i § 11 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/68/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 86/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 5 czerwca 2019


w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Braniewskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), § 8 i § 11 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/68/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przyznaje się Stypendium Starosty Braniewskiego za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019 dla niżej wymienionych osób:

1) Katarzyna Pęszyńska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
2) Aniela Garbowska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
3) Gabriela Powajbo jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
4) Natalia Cieplińska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
5) Miłosz Hołubowski jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
6) Karolina Katarzyna Kuchta jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
7) Joanna Rycko jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
8) Błażej Stelmarski jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
9) Oliwia Sienkiewicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
10) Julita Pawlukowska jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
11) Kacper Białopiotrowicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
12) Karolina Letkiewicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto
13) Wiktoria Szymonowicz jednorazowa kwota 1 300 zł brutto

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (6 czerwca 2019, 10:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125