Uchwała nr VIII/77/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufaniaNa podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/77/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2018 rok, postanawia się udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115