Uchwała nr VIII/78/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) w zw. z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/78/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511 ) w zw. z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm.), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2018 rok.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140