Uchwała nr VIII/82/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowyNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/82/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu przez trwałego zarządcę – Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, na rzecz Piotra Rafała Kasza, Radosława Brochockiego, Jerzego Rojeckiego - wspólników spółki cywilnej KA-BRO :
- lokalu użytkowego o pow. 38,54 m2,
- placu parkingowego o pow. 16,25 m2, 
- powierzchni reklamowej  2,41 m2, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 16/15,  obręb nr 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1B/00026847/7, 
na czas nieoznaczony.

§2. Wyraża się zgodę na zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia umowy,  o której mowa w § 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:22:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162