Uchwała nr VIII/84/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 13 czerwca 2019w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/84/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Pana Władysława Hruszkę na funkcję Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu Braniewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (17 czerwca 2019, 13:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148