Uchwała nr IX/87/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 sierpnia 2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Braniewo Na podstawie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/87/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 sierpnia 2019


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Braniewo

Na podstawie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Z budżetu Powiatu Braniewskiego na 2019 rok udziela się Gminie Braniewo pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup w 2019 roku samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie.

§2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji określi umowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (28 sierpnia 2019, 11:55:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109