Uchwała nr IX/90/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 23 sierpnia 2019w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycjiNa podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. z 2018 r., poz. 870) w zw. z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr IX/90/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 sierpnia 2019


w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. z 2018 r., poz. 870) w zw. z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Rada Powiatu Braniewskiego uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Braniewie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”. 

§2. Przekazuje się petycję Staroście Braniewskiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (28 sierpnia 2019, 12:00:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122