Uchwała nr 115/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2019w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na: Przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów PZGiK w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), u c h w a l a się co następuje :

Uchwała nr 115/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2019


w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na: Przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów PZGiK w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), u c h w a l a się co następuje :


§1. W związku ze złożeniem 1 oferty przekraczającej kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia unieważnia się niniejsze postępowanie przetargowe. 


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (5 września 2019, 11:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109