Uchwała nr 126/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 26 września 2019w sprawie wyboru oferty na: „Remont i adaptację pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne”. Na podstawie art. 39 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.), uchwala się , co następuje :

Uchwała nr 126/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2019


w sprawie wyboru oferty na: „Remont i adaptację pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne”.

Na podstawie art. 39 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.), uchwala się , co następuje :


§1. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego dot. zamówienia publicznego na „Remont i adaptację pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne”, wybiera się firmę :

                                 
                                      „RADBUD” Tomasz Radomski
                                      ul. Generalska 24,
                                      14-520 Pieniężno


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 września 2019, 11:07:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134