Uchwała nr 129/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 26 września 2019w sprawie zmiany Uchwały Nr 312/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ostatecznej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zw. z art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 129/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr 312/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ostatecznej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zw. z art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. W Uchwale Nr 312/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ostatecznej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Braniewski, zmienia się Załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (18kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 września 2019, 11:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124