Uchwała nr 130/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 26 września 2019w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wewnętrznej położonej na terenie Powiatu Lidzbarskiego Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 130/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2019


w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wewnętrznej położonej na terenie Powiatu Lidzbarskiego

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Opiniuje się pozytywnie zamiar zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinek drogi wewnętrznej położony na działce 23/3 obręb Wielochowo, Gmina  Lidzbark Warmiński.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 września 2019, 11:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137