Uchwała nr 131/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 26 września 2019w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych przedłużenia ulicy Szwoleżerów położonej na terenie Powiatu LidzbarskiegoNa podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 131/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2019


w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych przedłużenia ulicy Szwoleżerów położonej na terenie Powiatu Lidzbarskiego

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z późn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Opiniuje się pozytywnie zamiar zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinek drogi położony na działkach o numerach 9/38 i 9/43 w obrębie 6 Miasta Lidzbark Warmiński, stanowiący przedłużenie ulicy Szwoleżerów.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 września 2019, 11:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163