Uchwała nr 132/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 2 października 2019w sprawie zatwierdzenia harmonogramu godzin pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Braniewie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511 ) oraz § 24 ust. 2 Statutu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Braniewie Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 132/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 października 2019


w sprawie zatwierdzenia harmonogramu godzin pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Braniewie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511 ) oraz § 24 ust. 2 Statutu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Braniewie Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Zatwierdza się w roku szkolnym 2019/20 tygodniowy harmonogram godzin pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują od 1 września 2019 r.


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (13kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (4 października 2019, 10:12:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101