Uchwała nr 133/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 2 października 2019w sprawie zatwierdzenia propozycji konkursów, olimpiad, turniejów lub zawodów sportowych, organizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, w roku 2020. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz § 18 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 133/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 2 października 2019


w sprawie zatwierdzenia propozycji konkursów, olimpiad, turniejów lub zawodów sportowych, organizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, w roku 2020.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz § 18 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia “Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Zatwierdza się propozycję konkursów, olimpiad, turniejów lub zawodów sportowych, organizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski, w roku 2020, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (34kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (4 października 2019, 10:15:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117