Uchwała nr X/97/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/60/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 538 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/97/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/60/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 538 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/60/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 otrzymuje nowe brzmienie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (17kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:43:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108