Uchwała nr X/98/19Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511), w związku z §1 ust. 4 Statutu Powiatu Braniewskiego (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624 z dnia 30 października 2018 roku) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/98/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511), w związku z §1 ust. 4 Statutu Powiatu Braniewskiego (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624 z dnia 30 października 2018 roku) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Zezwala się 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Olsztynie na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego na proporcu rozpoznawczym Dowódcy 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie.

§2. Herb Powiatu Braniewskiego nie może być wykorzystany w celach komercyjnych. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133