Uchwała nr 138/19Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 15 października 2019w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Kann Essen kulturbildend sein? Eine Spurensuche nach der Bedeutung von Esskultur für das gemeinsame europäische Kulturerbe” w ramach programu Erasmus+ Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511z późn.zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr 138/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 października 2019


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. „Kann Essen kulturbildend sein? Eine Spurensuche nach der Bedeutung von Esskultur für das gemeinsame europäische Kulturerbe” w ramach programu Erasmus+

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511z późn.zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Upoważnia się Pana Piotra Danielewicza- Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej, przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pn„Kann Essen kulturbildend sein? Eine Spurensuche nach der Bedeutung von Esskultur für das gemeinsame europäische Kulturerbe” w ramach Akcji KA229 Edukacja szkolna programu Erasmus+.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (15 października 2019, 09:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156