Uchwała nr XV/126/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 7 lutego 2020w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/126/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 7 lutego 2020


w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku likwiduje się Szkołę Policealną funkcjonującą w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, ul. Gdańska 19. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 lutego 2020, 11:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53