Uchwała nr XV/129/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 7 lutego 2020w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz § 27 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/129/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 7 lutego 2020


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz § 27 ust. 2 Statutu Powiatu Braniewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.  1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu na rok 2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2020 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2020 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
5. Zatwierdza się plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji na rok 2020 stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
7. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (16kB) word
Załącznik Nr 2 (14kB) word
Załącznik Nr 3 (16kB) word
Załącznik Nr 4 (14kB) word
Załącznik Nr 5 (17kB) word
Załącznik Nr 6 (18kB) word
Załącznik Nr 7 (15kB) wordUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 lutego 2020, 11:11:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63