Uchwała nr XV/130/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 7 lutego 2020w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rokNa podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z § 5 ust. 4 Statutu Powiatu Braniewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/130/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 7 lutego 2020


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z § 5 ust. 4 Statutu Powiatu Braniewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 4624) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Braniewskiego na rok 2020 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Braniewskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Do pobrania:

Załącznik do uchwały (16kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 lutego 2020, 11:13:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71