Uchwała nr 196/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 12 lutego 2020w sprawie zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2020 rokNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 196/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 12 lutego 2020


w sprawie zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zatwierdza się Kalendarz Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2020 rok, zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.
2. Zwycięzcy imprez sportowych, o których mowa w ust. 1 otrzymają nagrody w postaci medali, pucharów lub statuetek zakupione przez Powiat Braniewski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do pobrania:

Załącznik do uchwały (48kB) plikUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (13 lutego 2020, 11:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107