Uchwała nr 199/20Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 26 lutego 2020w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w BraniewieNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 199/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 lutego 2020


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 277/10 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.Do pobrania:

Załącznik do uchwały (215kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Morawska (27 lutego 2020, 08:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76